Katechetikos Centras

2023 m. kovo 15 d. 16 val. vyko seminaras: „Mažųjų religinis ugdymas. Integracijos galimybės tikybos pamokose“   🗓

Tikybos mokytoja Eglė Venclovaitė – Urbanienė dalinosi savo patirtimi, apie katalikų tikybos integravimo galimybes su etika, pasaulio pažinimu, daile, psichologija (netekčių tema) bei tema apie patyčių prevenciją.
Buvo pristatytos kelios pamokos: Velykine tema, apie Šventąjį Kristoforą bei pamoka Adventui.

Dalyvavo 10 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke