Katechetikos Centras

2023 m. balandžio 13 d. vyko kvalifikacinis seminaras „Kaip dirbti su atnaujinta Katalikų tikybos programa. Praktinė dalis (9,11 klasė) “  🗓

Dalyvavo 38 tikybos mokytojai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke