Katechetikos Centras

2022 m. lapkričio 4 d. vyko 8 valandų kvalifikacinis seminaras „Darbas su spec. poreikių turinčiais vaikais ir jų parengimas sakramentams“ (lenkų kalba su vertimu į lietuvių kalbą). 🗓

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai dvasinio ugdymo kontekste“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-10-20 nr. ID 319354.


Seminaro lektorė: Dr. Anna Parfenovich, baigė dvasingumo teologijos, oligofreno, korekcinės bei kompensacinės pedagogikos studijas su logopedo kvalifikacija. Lektorė turi 10 metų darbo patirtį specialiojoje mokykloje, yra Varšuvos vyskupijos kurijos metodinė patarėja, Varšuvos kardinolo S. Vyšinskio universiteto dėstytoja, knygų, straipsnių ir metodinių priemonių autorė.

Seminaro trukmė: 8 val.


Seminaras buvo nemokamas
(Seminarą parėmė: Lenkų švietimo paramos fondas “Samostanowienie”)

Dalyvavo 49 tikybos mokytojai

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke