Katechetikos Centras

2022 m. vasario 4 d. 17 val. vyko nuotolinis susitikimas – diskusija katechetams „Ar reikia ir kaip kalbėti su paaugliais nepatogiais lytiškumo ugdymo klausimais katechezių metu?“ 🗓

Susitikimo svečias – psichologas, šeimos centro vadovas Algis Petronis.

Susitikimas vyko ZOOM platformoje.

Dalyvavo 39 tikybos mokytojai ir katechetai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke