Katechetikos Centras

2022 m. sausio 7 d. vyko Vilniaus arkivyskupijos katalikų tikybos mokytojų Metodinės tarybos posėdis 🗓

Dienotvarkė:

9.00 val. šv. Mišios šv. Teresės bažnyčioje

10.00 val. kava/arbata

10.30 val. Sinodinis kelias

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke