Katechetikos Centras

2022 m. rugsėjo 15 d. 16 val. vyko katechezės priemonių pristatymas naujiems katechezės metams 🗓

Dalyvavo 100 katechetų iš visos Lietuvos.

Tiems, kurie negalėjo dalyvauti įdedame susitikimo ĮRAŠĄ

Scheduled RENGINIAI-ivyke