Katechetikos Centras

2022 m. nuo sausio 14 d. nuotolinis kvalifikacinis seminarų ciklas „Šventojo Rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose“ (lietuvių k.).Registracija baigta! 🗓

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Šventojo Rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-08-31 nr.ID307810.

Seminaro lektorė: dr. Ingrida Gudauskienė – biblistė. Biblistikos moksluose specializavosi ir mokslo laipsnį įgijo Popiežiškajame Grigaliaus Universitete Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose.

Trukmė: 6 ak. val.

Seminaras vyks platformoje Zoom.

Seminaras vyks:

 • sausio 14 d. 17.00 – 18.30 val.
 • sausio 28 d. 17.00 – 18.30 val.
 • vasario 11 d. 17.00 – 18.30 val.

Registracija baigta! 

Iš atnaujinamos katalikų tikybos Bendrosios programos pasiekimo srities ,,Šventojo Rašto pažinimas“:

Tyrinėdami Biblijos kanoną, skaitydami Bibliją ir nagrinėdami jos pasakojimą susipažįsta su Apreiškimo šaltiniu ir asmeninio santykio su Dievu pagrindu. Atskleidžia Biblijos kultūrinį, istorinį paveldą, ugdosi biblinį raštingumą. 

Šios pasiekimo srities pasiekimai: 

A1 Tyrinėja Biblijos kanono atsiradimą 

A2 Skaito ir interpretuoja Šventąjį Raštą 

A3 Nagrinėja Biblijos pasakojimą 

Seminaro ciklas padės katalikų tikybos mokytojams atnaujinti žinias ir pasirengti atnaujintos Bendrosios programos diegimui.

Seminaro ciklo temos:

Biblijos teksto atsiradimo istorija.

1. Problematika ir kai kurios įžvalgos iš teorijų klasikos.

2. Biblinio teksto formavimosi pavyzdžiai.

3. Senieji rankraščiai ir šiandieninis Biblijos tekstas.

Biblijos kanonas.

4. Terminija, formavimasis, kanoniškumo kriterijai.

5. Apokrifai.

6. Biblijos kanonas judaizme ir krikščionybėje.

 • Kaina: dalyvio mokestis 10 eurų.

(Pilna kaina 12 eurų, dalį seminaro kainos dengia VAKC)

Jei už dalyvavimą seminare moka švietimo įstaiga:

 •    Prieš registraciją suderinkite su švietimo įstaiga dėl apmokėjimo.
 •     Registruojantis nurodykite švietimo įstaigos el. paštą ir tikslų pavadinimą.
 •     Sąskaitų faktūrų išrašymas švietimo įstaigoms vyksta per VŠĮ Trakų švietimo centrą.
 •    Sąskaitos faktūros švietimo įstaigoms bus išsiųstos po seminaro švietimo įstaigos el. pašto adresu, kurį nurodėte registracijos metu.

Jei už dalyvavimą seminare mokate iš asmeninių lėšų:

 • seminaro dalyvis (iki sausio 13 d.) gali atvykti į VAKC sumokėti grynais pinigais (iš anksto suderintu laiku);
 • apmokėti Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centrui  pavedimu  Šiaulių bankas LT 70 7180 3000 0270 0072. Į mokėjimo paskirties skiltį įrašykite seminaro pavadinimą.
 • Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai, mokantys iš asmeninių lėšų ir turintys finansinių sunkumų, gali kreiptis į VAKC dėl seminaro kainos  kompensavimo (registracijos formoje).

Scheduled Naujienos/Aktualijos RENGINIAI