Katechetikos Centras

2022 m. lapkričio 9 d. 17 val. vyko 2 akad. val. susitikimas „Jaunųjų specialistų ugdymas: Tikybos pamokos struktūra“. 🗓

Dalyvavo 38 tikybos mokytojai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke