Katechetikos Centras

2022-11-11 d. ir 18 d. vyko 6 akad. val. kvalifikacinis seminaras „Literatūriniai Biblijos žanrai. Senasis Testamentas“ 🗓

Seminaro pavadinimas: „Literatūriniai Biblijos žanrai. Senasis Testamentas“

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Šventojo Rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-08-31 nr. ID 307810.

Seminaro lektorė: dr. Ingrida Gudauskienė – humanitarinių mokslų daktarė, biblistė. Po sisteminių teologijos studijų Katalikų teologijos  fakultete Vytauto Didžiojo universitete, specializavosi biblistikos moksluose ir mokslinius laipsnius (Magna cum laude) įgijo Grigaliaus Universitete Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose.

Organizuoja ir dalyvauja daugelyje mokslinių konferencijų bei seminarų Lietuvoje ir užsienyje, jau beveik du dešimtmečius reguliariai veda biblinius kvalifikacinius seminarus religijos pedagogams, biblines formacijos studijas vienuolijoms ir pasauliečiams. Skaito paskaitas Lietuvių katalikų mokslo akademijos Mažosios akademijos klausytojams, Lietuvos radijo Mažojoje studijoje kartu su žurnaliste Jūrate Grabyte yra parengusi per šimtą pusvalandinių biblistikos mokslo populiarinimo laidų. Pastoviai savanoriauja, siekdama prisidėti prie Biblijos pažinimo ir jos kultūros puoselėjimo Lietuvoje.

Naujausias dr. Ingridos Gudauskienės darbas – biblinė studija „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“ (Tyto alba, 2022).

Trukmė: 6 ak. val.

Seminaras vyko platformoje Zoom.

Seminare dalyvavo 47 tikybos mokytojai

  • Kaina: dalyvio mokestis 10 eurų.

(Pilna kaina 12 eurų, dalį seminaro kainos dengia VAKC)

Jei už dalyvavimą seminare moka švietimo įstaiga:

  •    Prieš registraciją suderinkite su švietimo įstaiga dėl apmokėjimo.
  •     Registruojantis nurodykite švietimo įstaigos el. paštą ir tikslų pavadinimą.
  •     Sąskaitų faktūrų išrašymas švietimo įstaigoms vyksta per VŠĮ Trakų švietimo centrą.
  •    Sąskaitos faktūros švietimo įstaigoms bus išsiųstos po seminaro švietimo įstaigos el. pašto adresu, kurį nurodėte registracijos metu.

Jei už dalyvavimą seminare mokate iš asmeninių lėšų:

  • seminaro dalyvis (iki lapkričio 17 d.) gali atvykti į VAKC sumokėti grynais pinigais (iš anksto suderintu laiku);
  • apmokėti Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centrui  pavedimu  Šiaulių bankas LT 70 7180 3000 0270 0072. Į mokėjimo paskirties skiltį įrašykite seminaro pavadinimą.
  • Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai, mokantys iš asmeninių lėšų ir turintys finansinių sunkumų, gali kreiptis į VAKC dėl seminaro kainos  kompensavimo (registracijos formoje).
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke