Katechetikos Centras

2022 m. spalio 27 d. 16.30 val. vyko ciklo „Mažųjų religinis ugdymas“ susitikimas (lietuvių k.) 🗓

Dalyvavo 10 tikybos mokytojų.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke