Katechetikos Centras

2022 m. sausio 27 d. vyko susitikimas „Jaunųjų specialistų ugdymas. Kompetencijų ugdymas tikybos pamokose“ 🗓

Mokymai skirti jauniems specialistams  ir norintiems atsinaujinti katalikų tikybos mokytojams.

Lektorė: Erika Margytė

Data: 2022 m. sausio 27 d. 16.30 val.

Trukmė: 2 ak. val.

Mokymai vyko Zoom platformoje

Atnaujinamoje katalikų tikybos Bendrojoje programoje ir bendrojo ugdymo mokyklų išoriniame vertinime daug dėmesio skiriama kompetencijų ugdymui.

Susitikimo metu buvo aptarta, kaip išskirti ugdomą pamokos metu kompetenciją, kiek kompetencijų galime išskirti vienoje pamokoje ir kt.

Dalyvavo: 36 tikybos mokytojai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke