Katechetikos Centras

2021 m. spalio – lapkričio mėn. vyko nuotolinis kvalifikacinis seminarų ciklas „Šventųjų Mišių lobiai. Kaip mažiesiems atskleisti šventųjų Mišių lobius“ (lenkų k.). 🗓

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Katalikų teologija ugdymo procese“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-10-10 nr.ID309166.

Seminaras skirtas tikybos mokytojams ir katechetams. Seminaro dalyviai išmoks naudoti aktyviuosius mokymo metodus, kurie padės mokiniams atrasti kiekvienoje šv. Mišių dalyje esančius lobius, atskleisti šv. Mišių turinį bei reikšmę.

Lektorius: dr. Z. Barcinski, Liublino pedagogų NATAN bendruomenė (Lenkija).

Trukmė: 10 val. (seminaro dalyvis privalo dalyvauti visose paskaitose).

Seminarų ciklo datos:

  • 2021-10-13;
  • 2021-10-20;
  • 2021-10-27;
  • 2021-11-03;
  • 2021-11-10;

Seminaras vyko nuo 18.00  iki 19.30 val.

Kaina: dalyvio mokestis 10 eurų.

(Pilna kaina 15 eurų, dalį seminaro kainos dengia VAKC)

Seminaras vyko Zoom platformoje.

Dlyvavo 40 tikybos mokytojų.

Moved Online RENGINIAI RENGINIAI-ivyke