Katechetikos Centras

2021 m. rugpjūčio 19 – 20 d. vyko rekolekcijos tikybos mokytojams ir katechetams 🗓

Tema: Eucharistija – gyvenimo skonis.

Rekolekcijas vedė kun. Mateuš Stachovski OFM Conv. Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose.

Dalyvavo 70 tikybos mokytojų.

Nuotraukos: G. Litvinaitės ir VAKC

from to
Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke