Katechetikos Centras

2021 m. lapkričio 5 d. vyks nuotolinis kvalifikacinis seminaras „Krikščionybė šiandien: nuo nepatogių Biblijos vietų iki sunkių etinių klausimų “ (lietuvių k.). Kviečiame dalyvauti! 🗓

Kvalifikacinis seminaro “Krikščionybė šiandien: nuo nepatogių Biblijos vietų iki sunkių etinių klausimų”

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Katalikų teologija ugdymo procese“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-10-10 nr. ID309166.

Seminaras skirtas tikybos mokytojams ir katechetams.

Lektorius: Dr. Saulius Matulevičius. 

Autorius yra religijos antropologijos specialistas, daug metų dirbęs krikščionybės antropologijos srityje. Žinias gilino VDU ir Kembridžo universitete. Saulius taip pat yra ir lektorius, vedantis paskaitas ir seminarus lytiškumo ugdymo, šeimos ir santuokos bei religijos vaidmens visuomenėje temomis. 

Trukmė: 8 ak. val.

Seminaras vyks Zoom platformoje.

Registracijos nuoroda ČIA

Anotacija

Sociologai ir antropologai nesutaria  kaip labiau dera vadinti šiuolaikinę visuomenę – ar post-krikščionišką ar post-sekuliare. Mat sekuliarizacija ir religingumas auga paraleliai. Tačiau, nors religingumo, kaip tokio visuomenėje, daugėja kokybiško ir duomenimis grįsto supratimas apie religijas, jų istoriją, mokymą ir jų institucijas mažėja. Taip yra todėl, kad pagrindinį edukuotojo vaidmenį šioje srityje vis labiau užima populiarioji medija.

Tai labai svarbu tinkamai suprasti religijos pedagogams ir katechetams. Itin svarbu žinoti pagrindinius antikrikščioniškus ar krikščionybės kritikos argumentus ir gebėti kompetentingai į juos atsiliepti, argumentus paremiant ne tik teologizavimu, bet ir egzegezės bei reiligijos istorijos kontekstais. 

Kitaip tariant, šiandien religijos pedagogas ar katechetas turi būti religijos apologetikos smaigalyje. Tačiau svarbu ne gintis ar teisintis, bet patiems mokėti pirmiems žengti žingsnį prisiimant atsakomybę ir mokant paaiškinti, bei pataisyti klystančiuosius. Tam reikia nebijoti pasižiūrėti į problemines Šv. Rašto bei Bažnyčios istorijos vietas ir gebėti leistis į šiuolaikišką diskusiją apie esminę krikščionybės misiją visuomenėje.

Šio seminaro metu mes būtent tai ir darysime. Paliesime sudėtingas Šv,. Rašto vietas ir jų interpretaciją bei istorinį kontekstą. Taip pat aptarsime pagrindines sekuliarizacijos bei naujojo ateizmo antikrikščioniškas tezes bei išgryninsime šiuolaikinio krikščionio misiją, bei vaidmenį visuomenėje. 

DIENOTVARKĖ

 • 9.00 – 9.30 – dalyvių  jungimasis į Zoom platformą.
 • 9.30–11.00 – I užsiėmimas   
 • 11.00–11.15– kavos pertrauka;
 • 11.15–12.45 – II užsiėmimas   
 • 12.45–13.15 – pietų pertrauka; 
 • 13.15–14.45 – III užsiėmimas  
 • 14.45–15.00 – pertrauka 
 • 15.00 – 16.30 – IV paskaita.  Klausimai – atsakymai. Refleksija
 • Kaina: dalyvio mokestis 12 eurų.

(Pilna kaina 22 eurai, dalį seminaro kainos dengia VAKC)

Jei už dalyvavimą seminare moka švietimo įstaiga:

 •    Suderinkite su švietimo įstaiga dėl apmokėjimo.
 •     Registruojantis nurodykite švietimo įstaigos el. paštą ir tikslų pavadinimą.
 •     Sąskaitų faktūrų išrašymas švietimo įstaigoms vyksta per VŠĮ Trakų švietimo centrą po seminaro.
 •    Sąskaitos faktūros švietimo įstaigoms bus išsiųstos po seminaro švietimo įstaigos el. pašto adresu, kurį nurodėte registracijos metu.

Jei už dalyvavimą seminare mokate iš asmeninių lėšų:

 • Seminaro dalyvis (iki lapkričio 3 d.) gali atvykti į VAKC sumokėti grynais pinigais;
 • apmokėti Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centrui  pavedimu  Šiaulių bankas LT 70 7180 3000 0270 0072. Į mokėjimo paskirties skiltį įrašykite seminaro pavadinimą.
 • Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai, mokantys iš asmeninių lėšų ir turintys finansinių sunkumų, gali kreiptis į VAKC dėl seminaro kainos  kompensavimo (registracijos formoje).
Scheduled ical Google outlook Naujienos/Aktualijos RENGINIAI