Katechetikos Centras

2021 m. lapkričio 5 d. vyko nuotolinis kvalifikacinis seminaras „Krikščionybė šiandien: nuo nepatogių Biblijos vietų iki sunkių etinių klausimų “ (lietuvių k.). 🗓

Kvalifikacinis seminaro „Krikščionybė šiandien: nuo nepatogių Biblijos vietų iki sunkių etinių klausimų”

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) „Katalikų teologija ugdymo procese“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-10-10 nr. ID309166.

Seminaras buvo skirtas tikybos mokytojams ir katechetams.

Lektorius: Dr. Saulius Matulevičius. 

Autorius yra religijos antropologijos specialistas, daug metų dirbęs krikščionybės antropologijos srityje. Žinias gilino VDU ir Kembridžo universitete. Saulius taip pat yra ir lektorius, vedantis paskaitas ir seminarus lytiškumo ugdymo, šeimos ir santuokos bei religijos vaidmens visuomenėje temomis. 

Trukmė: 8 ak. val.

Seminaras vyko Zoom platformoje.

Anotacija

Sociologai ir antropologai nesutaria  kaip labiau dera vadinti šiuolaikinę visuomenę – ar post-krikščionišką ar post-sekuliare. Mat sekuliarizacija ir religingumas auga paraleliai. Tačiau, nors religingumo, kaip tokio visuomenėje, daugėja kokybiško ir duomenimis grįsto supratimas apie religijas, jų istoriją, mokymą ir jų institucijas mažėja. Taip yra todėl, kad pagrindinį edukuotojo vaidmenį šioje srityje vis labiau užima populiarioji medija.

Tai labai svarbu tinkamai suprasti religijos pedagogams ir katechetams. Itin svarbu žinoti pagrindinius antikrikščioniškus ar krikščionybės kritikos argumentus ir gebėti kompetentingai į juos atsiliepti, argumentus paremiant ne tik teologizavimu, bet ir egzegezės bei reiligijos istorijos kontekstais. 

Kitaip tariant, šiandien religijos pedagogas ar katechetas turi būti religijos apologetikos smaigalyje. Tačiau svarbu ne gintis ar teisintis, bet patiems mokėti pirmiems žengti žingsnį prisiimant atsakomybę ir mokant paaiškinti, bei pataisyti klystančiuosius. Tam reikia nebijoti pasižiūrėti į problemines Šv. Rašto bei Bažnyčios istorijos vietas ir gebėti leistis į šiuolaikišką diskusiją apie esminę krikščionybės misiją visuomenėje.

Šio seminaro metu mokytojai gilinosi į sudėtingas Šv,. Rašto vietas ir jų interpretaciją bei istorinį kontekstą. Taip pat aptarė pagrindines sekuliarizacijos bei naujojo ateizmo antikrikščioniškas tezes bei išsigrynino šiuolaikinio krikščionio misiją, bei vaidmenį visuomenėje. 

Seminare dalyvavo 73 mokytojai ir katechetai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke