Katechetikos Centras

2021 m. balandžio 29 d. 16 val. nuotolinis kvalifikacinis seminaras „Pastoracinė teologija. Naujasis Katechezės vadovas.“ (lietuvių k.) Papildoma data! 🗓

40 val. kvalifikacinė programa (į kurią įeina šis seminaras) ,,Katalikų teologija ugdymo procese“ akredituota VŠĮ Trakų švietimo centro 2020-10-10 d. ID 309166.

Seminaro anotacija

Naujasis Katechezės vadovas vienas iš pagrindinių dokumentų, su kuriuo privalo susipažinti tikybos mokytojai, katechetai ir parapinių grupių vadovai. Tai jau trečiasis vadovas. Pirmasis buvo paskelbtas 1971 m., tai yra netrukus  po Vatikano II Susirinkimo. Antrasis – 1997 m.

Katechezės vadovą, parengta Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos, Pranciškus patvirtino 2020 m. kovo 23 d. Dokumentas iškelia tris pagrindinius katechezės tikslus – skelbti Evangelijos žinią, brandinti tikėjimą ir ugdyti bendrystę.

Lektorius – kun. teol. m. dr. Eduardas Kirstukas

Seminaro trukmė – 4 ak. val.

Seminaras nemokamas (seminaro dalyvio mokestis 5 eurai, kurį dengia VAKC). Seminaras vyks Zoom platformoje. Prašome būti prisijungus savo Vardu Pavarde.

REGISTRACIJA

Scheduled ical Google outlook Naujienos/Aktualijos RENGINIAI