Katechetikos Centras

2021 m. balandžio 28 d. 16.30 val. vyko Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos posėdis 🗓

Posėdyje dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinių būrelių ir Metodinių centrų pirmininkai.

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke