Katechetikos Centras

2021 m. spalio 28 d. 16.30 val. vyko susitikimas „Nori sudominti –dirbk išradingiau. Platformos Nearpod taikymas tikybos pamokose“ (lietuvių k.) 🗓

2021 m. spalio 28 d. 16.30 val. vyko „Nori sudominti – dirbk išradingiau. Platformos Nearpod taikymas tikybos pamokose“ (lietuvių k.). Dalyvavo 32 dalyviai. Mokytojai išbandė ir išmoko praktiškai pritaikyti Nearpod platformą.

Lektorė: tikybos vyresnioji mokytoja Kristina Grelecka

Nearpod mokymo(si) aplinka
„Nearpod“ yra platforma, leidžianti mokytojams lengvai kurti, atsisiųsti ir vesti interaktyvias pamokas visuose mokinių įrenginiuose, įskaitant „Chromebooks iPads“ „iPhone“ ir „Android“ įrenginius, kurie veikia bet kurioje operacinėje sistemoje ar naršyklėje. „Nearpod“ yra sklandžiai integruojama į Google Classroom, Mocrosoft Teams ir Schoology platformas. Mokytojai gali lengvai įkelti turimas „PowerPoint PDF“ „Google“ skaidrės, pridedant interaktyvių, 3D elementų, internetinių nuorodų ar vaizdo įrašų fragmentų. Galima kurti viktorinas, apklausas, vaizdo įrašus, vaizdus, piešimo lentas, žiniatinklio turinį ir pan.„Nearpod“ teikia daugybę iš anksto parengtų, mokamų ir nemokamų interaktyvių pamokų, kurias rengia dalyko ekspertai. Ši aplinka pravers mokytojams vedant nuotolines ir hibridines pamokas.

Seminaras buvo nemokamas 

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke