Katechetikos Centras

Sesja letnia: “Przyjdź… Zostań… Naśladuj…“Być świadkiem Słowa Bożego. Ewangelizacja z Pismem Świętym. 🗓

Warsztaty biblijno-katechetyczno-duszpasterskiedla duszpasterzy, nauczycieli, katechetów i animatorów grup biblijnych.

Odbyły się 24 -25 sierpnia 2021 r. w Wilnie, w Domu Rekolekcyjnymw Trynapolu.

Warsztaty kolejny raz poprowadzili O. Waldemar Linke CP i Leszek Dembski.

Serdecznie dziękujemy prowadzącym i uczestnikom sesji letniej.

from to
Scheduled Aktualia Kalendarz