Katechetikos Centras

2020-01-03 14 val.vyko Vilniaus arkivyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos posėdis. 🗓

Scheduled RENGINIAI RENGINIAI-ivyke