Katechetikos Centras

2020 m. lapkričio 14–22 d. AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDAI

Daugiau informacijos: https://ausrosvartai.lt/atlaidai-2020/

Šv. Mišias iš koplyčios transliuos Wilnoteka per Aušros Vartų parapijos Facebook paskyrą: Šv. Teresės Bažnyčia – Aušros Vartai / Kościół Św. Teresy – Ostra Brama