Katechetikos Centras

2019-08-26,27odbyła się sesja letnia: “Przyjdź… Zostań… Naśladuj… 🗓

Sesja letnia: „Przyjdź… Zostań… Naśladuj…“  „Biada mi, gdybym nie głosił ewangelii“ 1 Kor 9, 16–23

Warsztaty biblijno-katechetyczno-duszpasterskie dla duszpasterzy, nauczycieli, katechetów i animatorów grup biblijnych.

Odbedą sie 26-27 sierpnia 2019 r. w Wilnie, w Domu Rekolekcyjnymw Trynapolu  (ul. Verkių g. 70).

Warsztaty będą prowadzone w jęz. polskim z tłumaczeniem na jęz. litewski.

Cena wynosi 15 euro.

Całość warsztatów wynosi 45 euro, resztę opłaca fundusz Immaculata.

Uczestniczyło 59 nauczycieli religii i katechetow.

***

Katecheza i duszpasterstwo opierają się na Piśmie Świętym. Tak przynajmniej być powinno, ponieważ w praktyce duszpasterze i katecheci często stają wobec pytania, jak korzystać z Pisma Świętego, a przede wszystkim jak przybliżać je tym, dla których i z którymi pracują.

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności, które katecheci i duszpasterze mogą wykorzystać w swej pracy. Ponadto chcą dotknąć problemu współpracy między duchownymi i świeckimi, duszpasterzami i katechetami.

Warsztaty poprowadzą:

Waldemar Linke CP

Kapłan z zakonu pasjonistów, biblista. Doktor habilitowany na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Redaktor naczelny rocznika Słowo Krzyża. Przełożony polskiej prowincji pasjonistów. Autor wielu prac naukowych.

Leszek Dembski

Nauczyciel religii, historii i informatyki. Pracował we wszystkich typach szkół. W latach 1998-2006 doradca metodyczny ds. katechezy, a w okresie 2007-2018 dyrektor szkoły podstawowej. Instruktor programu wychowawczego Życie i miłość” Wandy Elżbiety Papis. Coach. Autor ćwiczeń do religii dla I klasy gimnazjum.

Plan zajęć:

26 sierpnia

8.00 – śniadanie

9.00 –10.30– praca w grupach:

I grupa:Powołanie do słuchania. Podstawowy warunek rozumienia tekstu i fundament duchowości.

II grupa:“Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.” Elizeusz i Jonasz, czyli o wolności proroka.

10.30 – 11.00 -przerwa na kawę

11.00 –12.30 -praca w grupach:

I grupa:“Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.” Elizeusz i Jonasz, czyli o wolności proroka.

II grupa:Powołanie do słuchania. Podstawowy warunek rozumienia tekstu i fundament duchowości.

12.30 -13.30–obiad

13.30 – 15.00 praca w grupach:

I grupa: Formy pracy w grupie. Krąg biblijny i formy pokrewne.

II grupa: “Pokaż nam Ojca”, czyli o rysowaniu Biblii.

15.00 – 15.30– przerwa na kawę

15.30 -17.00 –praca w grupach:

I grupa: “Pokaż nam Ojca”, czyli o rysowaniu Biblii.

II grupa: Formy pracy w grupie. Krąg biblijny i formy pokrewne.

17.00 – 18.00 -Msza Święta

18.00 – 19.00 – kolacja

19.00 – 20.30 – wykład i ćwiczenia (2 x 45 minut

I i II grupa: LectioDivina – wprowadzenie.

I i II grupa: “Słowo jest w twoim sercu”, czyli po co mi Lectio Divina?

27 sierpnia

8.00 – śniadanie

9.00 –10.30 – praca w grupach:

I grupa:Nabożeństwo słowa Bożego.

II grupa:“Bez przypowieści nie mówił do nich”, czyli „crux egzegetorum” w duszpasterstwie i na katechezie.

10.30 – 11.00 – przerwa na kawę

11.00 –12.30 – praca w grupach:

I grupa:“Bez przypowieści nie mówił do nich”, czyli „cruxegzegetorum” w duszpasterstwie i na katechezie.

II grupa:Nabożeństwo słowa Bożego.

12.30 -13.30 – obiad

13.30 – 15.00 praca w grupach:

I grupa:Powołanie do słuchania. Podstawowy warunek rozumienia tekstu i fundament duchowości.

II grupa:„Upili się młodym winem”, czyli dlaczego oni niczego nie rozumieją?

15.00 – 15.30 – przerwa na kawę

15.30 -17.00 – praca w grupach:

I grupa:„Upili się młodym winem”, czyli dlaczego oni niczego nie rozumieją?

II grupa:Powołanie do słuchania. Podstawowy warunek rozumienia tekstu i fundament duchowości.

17.00 -17.30 – przerwa

17.30 – 19.00 – fokus:

I i II grupa: “Co chcesz, abym ci uczynił?”, czyli duszpasterz w katechezie i katecheta w duszpasterstwie.

19.00 – 20.00 – Msza Święta

20.00 – 21.00 – kolacja

****

from to
Scheduled Kalendarz Aktualia RENGINIAI-ivyke