Katechetikos Centras

2019-06-13 d. vyko kvalifikacinis seminaras „Šventojo Rašto dėstymo metodai pamokose“ (lietuvių k.) 🗓

Seminaro metu  70 tikybos mokytojų gilinosi į kelias Šv. Rašto knygas (Jonos ir Apreiškimo Jonui), ypatingą dėmesį sutelkdami į jų pristatomą Dievo paveikslą.

Tikybos mokytoja metodininkė V. Mikutytė dalinosi gerąja patirtimi kaip taikyti Šv. Raštą pamokose.

Seminaro lektorius kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius

Trukmė 7 akad. val.

Programa

9.00–9.30 – registracija

9.30–10.00 – Šv. Rašto taikymo metodai tikybos pamokose (tikybos mokytoja metodininkė V. Mikutytė)

10.00–11.30 – I užsiėmimas ,,Kaip kalbėti apie tikėjimą?”

11.30–11.45– kavos pertrauka

11.45–13.15 – II užsiėmimas ,,Jonos knyga”

13.15–14.15 – pietų pertrauka; (košė)

14.15–16.15 – III užsiėmimas ,,Apreiškimas Jonui” ir refleksija

Scheduled RENGINIAI-ivyke