Katechetikos Centras

2019-05-10 vyko krikščioniškos muzikos festivalis – konkursas „Meilės giesmės“

Š.m. gegužės 10 d. jau ketvirtą kartą vyko  1 – 5 klasių mokinių krikščioniškosios muzikos  festivalis – konkursas  „Meilės giesmės“. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus pal. J. Matulaičio bažnyčioje.
Buvo daug nuostabių pasirodymų, nuoširdžios muzikos, vaikų juoko. Konkurse dalyvavo 200 mokinių – 20 įvairių grupių/kolektyvų. Dėkojame šio gražaus renginio bendradarbiams – organizatoriams Vilniaus Maironio progimnazijos tikybos mokytojai Gražinai Pirmaitienei ir muzikos mokytojai Jurgitai Turlienei, Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijos klebonui kunigui Justinui Aleknavičiui.