Katechetikos Centras

2019-05-02 d. 15 val. vyko susitikimas „Nori sudominti – dirbk išradingiau“ (lietuvių k.) Tema: „Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas“ 🗓

Tema:  „Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas“
Lektorius:  katalikų tikybos vyresnysis mokytojas E. Šidlauskas.
Susitikimas yra nemokamas.
Scheduled RENGINIAI-ivyke