Katechetikos Centras

2019-04-11 d. 15 val. vyko susitikimas „Mažųjų religinis ugdymas“ (lietuvių k.) 🗓

Tema: „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas katalikų tikybos pamokose“

Susitikimas buvo skirtas katalikų tikybos mokytojams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą  ir jauniems specialistams.

Lektorės: J. Liubčenko ir E. Margytė.

Dalyvavo 21 tikybos mokytojas

 

Scheduled RENGINIAI-ivyke