Katechetikos Centras

2019-03-15-16 vyko Gavėnios rekolekcijos katechetams ir tikybos mokytojams „Kas tas žmogus?“ (Ps 8, 5 ) 🗓

Rekolekcijų vadovas kun. Mozė Mitkevičius

REKOLEKCIJŲ DIENOTVARKĖ

Penktadienis kovo 15 d.

17:00 val. Atvykimas

18:00 val. Šv. Mišios

19:00 val. Vakarienė

20:00 val. I – oji konferencija

21:00 val. Adoracija ir Sutaikinimo pamaldos

22:00 val. Poilsis.

Šeštadienis kovo  16 d.

8:00 val. Ryto malda

8:30 val. Pusryčiai

9:30 val. II – konferencija

10:30 val. Arbatos- kavos pertrauka

11:00 val.  III – oji konferencija

12:00 val. Arbatos – kavos pertrauka

12:30 val. IV – konferencija

13:30 Pietūs

14:00 val. Laisvas laikas ir pasiruošimas Kryžiaus keliui.

15:00 val. Kryžiaus kelias link Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios ir Šv. Mišios bažnyčioje (daiktus pasiimsime iš karto ir negrįšime į Trinapolį, )

20 val. Aptarimas

 

 

from to
Scheduled RENGINIAI-ivyke