Katechetikos Centras

2018-12-04 VA katechetikos centre vyko katechetų susitikimas, skirtas pasidalinti mintimis apie jaunuolių ruošimą Sutivrtinimo sakramentui įvariose VA parapijose 🗓

        

Scheduled RENGINIAI-ivyke