Katechetikos Centras

2018-11-15 vyko Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Švč. Mergelės Marijos atlaidų „Marija Stebuklingoji“ programa mokiniams, mokytojams ir katechetams 🗓

Šv. Teresės ir Aušros Vartų klebonas monsinjonjoras Kęstutis Latoža ir Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras pakvietė mokinius lapkričio 15 dieną dalyvauti atlaidų edukacinėse programose.

Moksleiviams buvo organizuotos edukacinės programos pagal amžiaus grupes:

  • 3-5 klasių mokiniai (lietuvių ir lenkų k.) dalyvavo ekskursijoje Bažnytinio paveldo muziejuje. Praktinės dalies metu vaikai aptarė Aušros Vartų Marijos paveikslo simbolius, prasmę ir reikšmę ikonografijoje. Pasirinkę medžiagą piešė bei spalvino paveikslėlius su Aušros vartų Marija ant plastiko, o vėliau iš jų pagamino magnetukus ir pakabukus. Edukacinėje programoje dalyvavo  183 mokiniai.
  • 6-8 klasių moksleiviai (lietuvių k.) dalyvavo piligriminiame žygyje.  Atlikdami įvairias užduotis moksleiviai artėjo link kelionės tikslo – Atgailos-Sutaikinimo sakramento ir atlaidų Šventųjų Mišių šventimo. Piligriminė kelionė moksleiviams prasidėjo nuo Arkikatedros bazilikos, kurioje klebonas kun. Virginijus Česnulevičius, pasakojo apie šventumą, kalbėjo apie Šv. Kazimiero istoriją, dorybes bei stebuklus. Piligriminė kelionė tęsėsi į Gailestingumo šventovę ir Šv. Mikalojaus bažnyčią, kurioje jaunimas ruošėsi išpažinčiai. Už programą moksleiviaims šventovėse esame dėkingi tikybos mokytojoms: N. Maciulevičienei ir J. Šalkauskaitei.

Švęsti Atgailos – Sutaikinimo sakramentą padėjo Šv. Jono Bosko parapijos ir šv. Teresės parapijos kunigai. Šv. Mišias už vaikus, tėvus, mokytojus ir katechetus aukojo kunigas Aleksandras Barelli. Dėkojame Šv. Jono Bosko  komandai, kurie aktyviai dalyvavo Šv. Mišių liturgijoje, skaitė skaitinius bei visuotinę maldą. Eucharistijos šventimą savo giesmėmis papuošė Šv. Kryžiaus Atradimo Kalvarijų bažnyčios vaikų choras (vadovė Dovilė Savickaitė). Liturgijos metu talkino būrys Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos savanorių.

Te liejasi nepaliaujamos malonės į visų dalyvių  širdis, tegul Dievo Gailestingumo Motina visada užtaria ir rodo tiesiausią kelią pas savo Sūnų Jėzų.

    

    

    

    

Scheduled RENGINIAI-ivyke