Katechetikos Centras

2018-10-18 16 val. vyko susitikimas „Mažųjų religinis ugdymas“ 🗓

 

        

        

       

       

Gerosios patirties sklaidos susitikimas buvo skirtas katalikų tikybos mokytojams, dirbantiems pagal pradinio ugdymo programą (lietuvių k.).

Susitikimo metu buvo pristatyti tikėjimo liudytojai: M. Giedraitis ir  kun. B. Laurinavičius.

Kalbėjo lektorės: D. Sabaliauskienė ir N. Maciulevičienė.

Scheduled RENGINIAI-ivyke