Katechetikos Centras

2018-06-19, 20 d. vyko Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus renginiai katalikų tikybos mokytojams ir katechetams

Birželio 19 d. trisdešimt penki tikybos mokytojai ir katechetai dalyvavo rekolekcijose tema „Jūs iš tikro būsite mano mokiniai…“ (Jn 8, 31b) Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. Rekolekcijas vedė Šventojo Jono apaštalinės seserys Monika ir Benedikta. Paskaitų metu buvo kalbama apie mūsų pašaukimą sekti Kristumi, būti džiaugsmo naujienos pasauliui nešėjais, būti Jėzaus mokiniais šiandien.

Birželio 20 d. 14 val. rekolekcijų dalyviai ir kiti atvykę tikybos mokytojai bei katechetai dalyvavo piligriminiame žygyje nuo Senųjų Trakų vienuolyno į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką. Žygio metu buvo meldžiamasi už tikybos mokytojų ir katechetų bendruomenę, vaikus ir jaunimą, kad gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu. Žygis pabaigtas bendra malda prie Dievo Motinos bazilikos.
Pailsėjusius po žygio dalyvius pasveikino Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Arkivyskupas kvietė mokytojus būti naujienos apie popiežiaus atvykimą skleidėjais ir ragino kartu su jaunimu rugsėjo 22-23 d. dalyvauti susitikimuose.
Susirinkusieji turėjo galimybę susitaikyti su Dievu ir tyra širdimi švęsti šv. Mišias, kurias aukojo kunigas Rimas Kalmatavičius. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija su giesmėmis, skirta dėkoti Viešpačiui bei prašyti Dievo malonių savo šeimoms, parapijoms, jaunimui ir Tėvynei.
Labai dėkojame visoms Šventojo Jono apaštalinėms seserims už begalinį rūpestį, šiltą priėmimą vienuolyne, kur kiekvienas žmogus, trokštantis atsigauti prie ramybės, maldos ir krikščioniškos bendrystės šaltinio, pasijuto laukiamas ir mylimas.
Labai dėkojame Trakų parapijos klebonui kunigui Jonui Varaneckui už šiltą priėmimą parapijoje ir vaišes.