Katechetikos Centras

2018-04-20 Ketvirtokai iš visos Lietuvos pasitikrino katalikų tikybos žinias

Mokiniai pas Trakų Dievo Motiną

Dvi mokinių komandos iš Šiaulių (Centro pradinės mokyklos ir Dainų progimnazijos) ir Vilniaus Simono Konarskio mokyklos tapo ketvirtų klasių mokinių viktorinos „Esu katalikas“ laureatais. Šiemet pirmą kartą viktorina vyko  nacionaliniu lygmeniu ir buvo skirta Marijai, nes Lietuva šiemet mini stebuklingojo Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ąsias metines. Viktoriną organizavo Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos katechetikos centru.

„Pirmąjį gegužės sekmadienį švenčiame Motinos dieną. Tuomet rodome meilę ir pagarbą mūsų mamoms. Neturėtume pamiršti, kad Dievas davė mums Mamą, kuri globoja mus iš Dangaus. Taip, kaip pas savo mamą ateiname paguodos, taip pas Dievo Motiną atvykstame sunkiomis ar džiaugsmingomis akimirkomis“, – kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, balandžio 20 dieną kreipdamasis į Trakuose vykusio nacionaliniės viktorinos „Esu katalikas“ II-ojo etapo dalyvius.

Į finalą pateko 12 komandų, gavusių aukščiausius įvertinimus I-ajame, atskirose vyskupijose vykusiame, viktorinos etape. Keturių narių ketvirtokų komandos lydymos juos paruošusių mokytojų atvyko iš: Vilniaus arkivyskupijos (3), Kauno arkivyskupijos (2), Šiaulių vyskupijos (3), Panevėžio vyskupijos (3) ir Kaišiadorių vyskupijos (1). Pirmajame etape dalyvavo 55 komandos.

Šalies mastu

„Viktoriną Vilniaus arkivyskupijoje organizuojame jau 12 metų, o šiemet pirmą kartą pasiūlėme, kad joje dalyvautų ir kitos Lietuvos vyskupijos. Taip pavyko organizuoti konkursą pradinių klasių mokiniams visos šalies mastu ir paminėti Jubiliejinius Trakų Dievo Motinos metus. Todėl finaliniam etapui pakvietėme mokinius į Trakus“, – pokalbyje su „Vilniaus krašto savaitraščiu“ sakė Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro vadovė Raimonda Kuklienė. Ji pabrėžė, kad vaikai turi progą pasitikrinti katalikų tikybos žinias ne tik per pamokas mokykloje, bet ir viktorinoje, kurioje dalyvauja jų bendraamžiai iš įvairių mokyklų. „Tai paskatina mokinius siekti daugiau žinių, skaityti knygas, pažinti“, – tęsė R. Kuklienė.

Trys komandos užėmė vietas ant pakylos, kitoms pasisekė mažiau, tačiau, kaip pabrėžė juos atlydėjusios tikybos mokytojos, pats atvykimas į Trakus, dalyvavimas finale buvo didelis įvykis ketvirtokams. Valandą trukusioje viktorinoje mokiniai atliko užduotis, susijusias su Švč. Mergelės Marijos gyvenimu ir pamaldumu Jai Bažnyčioje. Vienas sunkiausių uždavinių buvo susijęs su Dievo Motinos dorybėmis. Mokiniai turėjo parašyti, kaip tikėjimas, paklusnumas ir pasiaukojimas pasireiškė Dievo Motinos gyvenime ir pateikti konkrečių pavyzdžių.

„Turiu pripažinti, kad su užduotimis vaikai susitvarkė labai gerai. Tačiau vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į kai kurias pamaldumo Dievo Motinai formas. Pavyzdžiui, paaiškinti litanijos kvietimų ar rožinio slėpinių reikšmę, kas neįeina į pradinio ugdymo programą, buvo sudėtinga. Taip pat vaikai ne iki galo supranta, ką apie Marijos gyvenimą žinome iš Šventojo Rašto, o ką – iš tradicijos, padavimų ir legendų ar dainų“, – pasakojo Vilniaus Užupio gimnazijos tikybos mokytoja Aurelija Petrauskaitė, kuri kartu su tikybos mokytojomis Erika Margyte ir Lina Aleškevičiūtė parengė viktorinos užduotis. Pokalbyje su „Vilniaus krašto savaitraščiu“ mokytoja pripažino, kad tiek ji, tiek kiti komisijos nariai svajoja surengti katalikų tikybos olimpiadą.

Įdomūs, nors ir sunkūs uždaviniai

Šiaulių Centro pradinės mokyklos tikybos mokytoja Vida Andrijauskaitė pabrėžė, kad atvykimas į Trakuose surengtą viktoriną suteikė vaikams daug džiaugsmo. Nors turėjo keltis labai anksti, buvo patenkinti dėl galimybės aplankyti senąją Lietuvos sostinę ir pasimelsti prie stebuklingojo Trakų Dievo Motinos paveikslo.

„Džiaugiuosi, kad atsirado kūrybingų mokytojų, kurie sugalvojo viktoriną pradinukams ir šiemet dalyvauti joje pakvietė mokyklas iš visų Lietuvos arkivyskupijų ir vyskupijų“, – sakė tikybos mokytoja Vida Andrijauskaitė, dėstanti tikybą nuo pat jos atsiradimo ugdymo programoje.

Mokytoja atkreipė dėmesį, kad mokiniai labai atviri ir smalsūs, todėl įkalbinėti dalyvauti viktorinoje jų nereikėjo. Džiaugėsi, kad jos auklėtiniai garbingai atstovavo mokyklai ir vyskupijai.

Vilniaus rajono Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos mokiniai Albert, Erika, Maksim ir Karolina po konkurso sakė, kad finalas buvo kiek sudėtingesnis nei I-asis etapas, vykęs vyskupijos lygmeniu, tačiau užduotys buvo įdomios, o bendras darbas suteikė daug pasitenkinimo. Vilniaus arkivyskupijoje I-ajame etape šie mokiniai užėmė pirmąją vietą ir nors respublikiniame lygmenyje užėmę ketvirtąją vietą ir nepateko ant garbės pakylos, patikino, kad ir ateityje dalyvaus panašiuose renginiuose. Viktorinai juos rengusi mokytojaValiantsina Franiuk (ses. Helena) pabrėžė, kad nepaisant to, jog viktorinos reikalauja daug papildomo laiko joms pasiruošti, jos suteikia daug džiaugsmo ir papildomą galimybę semtis neprograminių žinių. „Per tokius užsiėmimus mokiniai raginami būti arčiau Bažnyčios ir kartu pritraukiami prie Dievo“, – kalbėjo sesuo Helena.

Mėgsta tikybos pamokas

Vilniaus Simono Konarskio mokyklai atstovaujanti mokinių grupė I-ajame etape buvo užėmusi antrąją vietą. Finale gi jiems pavyko iškovoti trečiąją ir dėl to jie be galo džiaugiasi.

„Mėgstame tikybos pamokas, o kai sesuo Jordana siūlo mums dalyvauti įvairiuose konkursuose, noriai įsitraukiame“, – kalbėjo Emilija, Marija, Katažyna ir Evelina Julija, patenkintos savo rezultatais ir galimybe nuvykti į edukaciją Trakuose. Ypatinga atrakcija joms, kaip paaiškėjo, buvo galimybė važiuoti į šį miestą traukiniu. Mokytoja – sesuo Jordana Steckevič – neslėpė pasididžiavimo ir pasitenkinimo savo auklėtinių laimėjimu.

Katalikų tikybos viktorina vyko Trakų kultūros rūmuose. Po konkurso mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti pietų, kuriais pasirūpino Trakų parapijos klebonas, kunigas dekanas Jonas Varaneckas. Jis įsteigė prizus už antrąją vietą. Kol komisija tikrino mokinių darbus, vaikams buvo surengta ekskursija į Trakų senąją pilį. Rezultatų paskelbimui visi susirinko į Trakų baziliką ir meldėsi prašydami Trakų Dievo Motinos užtarimo. Prizą už pirmąją vietą įsteigė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, prizą už trečiąją vietą – Trakų rajono savivaldybė, kiriai konkurse atstovavo administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič.

Teresa Vorobej