Katechetikos Centras

2017-11-17 Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Švč. Mergelės Marijos atlaidai „Taikos Karalienė“

[g-gallery gid=”862″]