Katechetikos Centras

2017-08-24 Piligriminė kelionė prie pal. Teofiliaus Matulionio kapo

Už nuotraukas dėkojame © Teresa Worobiej

[g-gallery gid=”692″]