Katechetikos Centras

2017-04-22 vyko Sutvirtinamųjų popietė

Balandžio 22 d. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras visus arkivyskupijos sutvirtinamuosius pakvietė į popietę-susitikimą su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu.

Renginys prasidėjo šventosiomis mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kuriose dalyvavo apie 400 sutvirtinamųjų bei akcijos „Suk rankeną“ motociklininkai kartu su kunigu Egidijumi Kazlausku, giedojo Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vaikų ir jaunimo choras.

Po šventųjų mišių jaunimas su katechetais ir kunigais pajudėjo į Jėzuitų gimnaziją, kur J. Bosko parapijos kunigas A. Barelli kartu su animatoriais parengė aktyvių ir suburiančių užsiėmimų. Po judriųjų žaidimų jaunimas pasidalijo į grupeles ir vadovaujami katechetų bei kunigų rengė klausimus Vilniaus arkivyskupui Dievo gailestingumo, Sutvirtinimo sakramento, Vilniaus arkivyskupijos gyvenimo perspektyvų jaunimui ir kitomis temomis. Jo ekscelencija dalijosi savo tikėjimo liudijimu, jautriai ir aktualiai kalbėjo opiais jaunimui klausimais. Vėliau vyko Agapė šv. Teresės parapijos svečių namuose ir VAJC parengtas užsiėmimas „Jaunimo dienų“ tema.

Apie 21 val. visi rikiavosi dalyvauti Šviesos kelio eisenoje iš Aušros Vartų į Gailestingumo šventovę.

Dalijamės renginio akimirkomis.

[g-gallery gid=”650″]