Katechetikos Centras

2017-03-17–19 vyko tikybos mokytojų ir katechetų „Atsinaujinimo Šventojoje dvasioje“ programoje

Kovo 17-19 d. Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras organizavo „Atsinaujinimo  Šventojoje dvasioje“ programą, kuri buvo skirta VA tikybos mokytojams ir katechetams. Šią programą inicijavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, atsiliepdamas į Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Evangelii Gaudium“, kuriame pabrėžiamos vartotojiško pasaulio pinklės, į kurias taip lengva pakliūti, kada tampame liguisti, paviršutiniški, užsisklendę, o vidinis gyvenimas apsiriboja vien savais interesais…

Atsinaujinimo Šventojoje dvasioje programoje dalyvavo apie 150 tikybos mokytojų ir katechetų iš Vilniaus arkivyskupijos. Taip buvo pirmoji – pavasario sesija, – skirta mokytojų evangelizacinės veiklos stiprinimui, tarpusavio išgyvenimų ir patirčių pasidalijimui. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, „atnaujintas susitikimas – su Dievo meile, virstančia laimės kupina draugyste, išlaisvina mus iš mūsų užsisklendusios sąmonės ir susitelkimo į save“.

Dalijamės akimirkomis iš susitikimo.

Dėkojame visiems dalyvavusiems, grupių moderatoriams, kuravusiems ir organizavusiems grupių diskusijas. Taip pat dėkojame nuotraukų autorei mokytojai Natalijai Sevostjanovienei.

[g-gallery gid=”576″]