Katechetikos Centras

2017-02-23 vyko katalikų tikybos mokytojų ir katechetų, dirbančių su spec. poreikius (klausos sutrikimą) turinčiais mokiniais, susitikimas

2017-02-23 15 val. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre įvyko katalikų tikybos mokytojų ir katechetų, dirbančių su specialiuosius poreikius (klausos sutrikimą) turinčiais mokiniais, susitikimas

Lektorės: Ilona Bliakevičienė, Aleksandra Luckevič.

Kviečiame susipažinti specialiosios katechezės programos pagrindais:

Specialioji katechezė. Programos pagrindai.

[g-gallery gid=”548″]