Katechetikos Centras

2017-02-17 dieną įvyko VA Metodinės tarybos posėdis

2017-02-17 dieną įvyko VA Metodinės tarybos posėdis.

Dalyvavo 24 Vilniaus arkivyskupijos metodinių būrelių/centrų pirmininkai.

[g-gallery gid=”543″]