Katechetikos Centras

2017-02-03 kvalifikacinis seminaras „Skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas tikybos pamokose“ (lietuvių ir lenkų k.)

[g-gallery gid=”523″]