Katechetikos Centras

2 kl. mokiniams

****

B. Jachimovič dalinasi:

Pamokos planas „Kokia malda patinka Dievui?“

Pateiktis;

Priedas

D. Sabaliauskienė dalinasi:  Stebuklinga žūklė; Gerasis ganytojas

V. Koirovič dalinasi: Kodėl šventos Velykos svarbiausia krikščionių šventė?; Susitikimas su Jėzumi daro mus geresnius; Bažnyčia – maldos namai r gyva bendruomenė (PPT); Bažnyčia – maldos namai. Kryžiažodis; Bažnyčia – maldos namai. Paveikslas.

E. Margytė dalinasi: Kodėl šv.Velykos svarbiausia krikščionių šventė? ; Jėzus – Gerasis Ganytojas; Jėzus mus maitina; Kaip Jėzus mus išgelbėjo; Jėzus moko taisyti klaidas; Jėzus kviečia mane būti gailestingu; Jėzus stiprina mus Šventąja Dvasia; Bažnyčia – Jėzaus draugų bendruomenė.

E. Ivanauskienė dalinasi: Malda; Kas yra malda ?

I. Dovydauskienė dalinasi: Kaip galiu melstis?

G. Umbražiūnienė dalinasi: Kas yra Verbų Sekmadienis? 1-2 kl.

J. Liubčenko dalinasi: „Jėzus įžengia į Jeruzalę“ (jei mokiniai neturi pratybų sąs. namuose); Jėzus stiprina mus Šventąja Dvasia (PPT);  Jėzus stiprina mus Šv Dvasia (braukinys)

J. Bagdonavičienė dalinasi: 4 Dievo įsakymas

L. Aleškevičiūtė:  Spec.poreikių vaikams. Kas yra Sekminės?

****

Mok.Rasos Arslan metodinė medžiaga:

Ką reiškia Marija mano gyvenime?

Mok. Laimutės Kivitienės medžiaga:

1.1. pamokai. MANO GYVYBĖ YRA DOVANA

2.1. pamokai. ŠV. JONO BOSKO GYVENIMAS IR DARBAI 

2.2. pamokai. KĄ MANO GYVENIMUI REIŠKIA MARIJA. KO GALIU IŠ JOS PASIMOKYTI

2.3. pamokai. ADVENTO SIMBOLIAI IR ŠV. KALĖDŲ LAUKIMO TRADICIJOS

3.1. pamokai. AR GALIMA IŠGIRSTI DIEVO KVIETIMĄ. SAMUELIO PAŠAUKIMO ISTORIJA.

3.2. pamokai. VIEŠPATIES MALDA

3.3 pamokai. MALDOS RŪŠYS

3.4. pamokai. DRUGELIO IR GĖLĖS PAMOKA. LEISK DIEVUI IŠRINKTI

3.4. pamokai. KODĖL REIKIA MELSTIS NE TIK UŽ SAVE

3.7. pamokai KAIP DIEVO ĮSAKYMAI RODO KELIĄ Į LAIMĘ.

4.1. pamokai. KODĖL SUSITIKIMAS SU JĖZUMI PADARO ŽMONES GERESNIAIS

Pamoka, susieta su liturginiu laikotarpiu. GAVĖNIA.


Ką man kalba Šventasis Raštas?(pateiktis); Pamokos planas.

Šventųjų bendravimas

Švč. Mergelės Marijos istorija

Kaip Dievo įsakymai rodo kelią į laimę? (užduotis, testas)


Turinys

Mano šeimos istorija

Šv.Raštas – Dievo šeimos knyga

Dievo meilės laiškas man

Gyvybė -didžioji Dievo dovana

Kristaus Karaliaus šventė

Marija – ypatingas asmuo

Pasitinku ateinantį Jėzų-Adventas

Advento (Kalėdų) simboliai mūsų Bažnyčioje

Geroji Šv.Kalėdų naujiena

Žvaigždės pasirodymas (Trys išminčiai)

Galiu melstis širdimi, lūpomis, judesiu

Muitininko ir fariziejaus istorija

Geri ir blogi darbai (Gavėnia)

Gyvenimo žodžiai.Mozės istorija

Mes galime gyventi meilėje (b)

Mes galime gyventi meilėje (c)

Dievas pamilo pirmasis (a)

Susitikimas su Jėzumi keičia gyvenimą

Šv.Velykų džiaugsmas

Jėzus perduoda savo galią mokiniams

Sekminės

Gyvoji Jėzaus Bažnyčia

Mūsų parapija

Kartojimas

Naudoti šaltiniai