Katechetikos Centras

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Apostołowie Miłosierdzia Bożego”. REJESTRACJA ZAMKNIĘTA. 🗓

19. czerwca 2021 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Apostołowie Miłosierdzia Bożego“

Konferencja jest skierowana do nauczycieli religii i katechetów, odbędzie się w sposób zdalny w językach litewskim i polskim.

W czasie konferencji podjęty będzie temat Apostołów Bożego Miłosierdzia związanych z Wilnem. Bóg wybrał sobie osoby, aby poprzez ich życie głosić prawdę o Jego Miłosiernej Miłości, Kościół wyniósł do chwały ołtarzy: św. s. Faustynę Kowalską (1905-1938) oraz jej kierownika duchowego bł. ks. Michała Sopoćko (1888-1975).  Przez wiele lat w cieniu tych osób znajdowała się także Siostra Helena Majewska (1902-1967). Dopiero w ostatnich latach, gdy wydano drukiem jej duchowe zapiski, jej postać zaistniała w szerszej świadomości Kościoła.

Apostołów Miłosierdzia Bożego łączy nie tylko czas, ale i miejsce: Wilno jest szczególnym miastem, gdzie Bóg w swej łaskawości objawia orędzie skierowane również do całego świata.

Konferencja obejmuje nie tylko czas wykładowy, ale również udział we Mszy świętej, modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, koncert i pielgrzymkę. Msza święta transmitowana będzie z wileńskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W intencjach uczestników konferencji odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego w kaplicy domu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, miejsca, w którym powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego. Będziemy pielgrzymować w sposób zdalny i zwiedzimy najważniejsze miejsca związane z przesłaniem Bożego Miłosierdzia oraz śladami s. H. Majewskiej. Natomiast w domku s. Faustyny na Antokolu ​​posłuchamy utworów muzycznych ku czci Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Scheduled Aktualia Kalendarz