Katechetikos Centras

1 kl. mokiniams

1 klasė

Mokytoja E. Margytė dalinasi:

1.7. Iš kur pasaulyje atsirado ir blogų dalykų (su įrašytu garsu)

1.8. Visi Šventieji ir Vėlinės

2.1. Dievo pažadas žmonėms

2.2. Adventas

2.3. Kaip pasirinkti? Marijos „Taip”

2.4. Šventos Kalėdos(su įrašytu garsu)

2.5. Trys Išminčiai

3.1. Mano ir Jėzaus vaikystė

3.2. Galiu būti Jėzaus bičiulis

3.3. Jėzus daro stebuklus

3.4. Man gali padėti Dievas ir žmonės

3.5. Jėzus visada pasilieka su manimi

3.6. Jėzus pasiaukojo už mane

4.2. Jėzus yra su mumis amžinai

4.3. Jėzus atsiunčia Šventąją Dvasią

4.4. Bažnyčia – maldos namai ir gyva bendruomenė 1 dalis

4.4. Bažnyčia – maldos namai ir gyva bendruomenė 2 dalis

4.5. Jėzaus gyvenimas (kartojimas)

Kartojimas (1 klasė)

Mokytoja V. Koirovič dalinasi: 

1.3-Dievas yra Švenčiausioji Trejybė

2.4. Šventos Kalėdos

3.6 Jėzus pasiaukojo už mane. Kas yra pasiaukojimas?

3.4-Man gali padėti žmonės ir Dievas

Gavėnia 1-2 kl.

Gavėnios užduotis 1-2 kl.

****

B. Jachimovič dalinasi:  Pamokos planas „Adventas“pateiktis.

D. Gedvizienė dalinasi: Jėzaus gyvenimo istorija; Iš šventųjų verta pasimokyti.

V. Korovič dalinasi: Jėzus atsiunčia Šventąją Dvasią; Bažnyčia – maldos namai  ir gyva bendruomenė; Bažnyčia – maldos namai;

Priedai:  Šventosios Dvasios simboliai, balandžio lankstymas, balandžio trafaretas. 

L. Aleškevičiūtė dalinasi: Jėzus atsiunčia Šv. Dvasią

J. Liubčenko dalinasi: Jėzus yra su mumis amžinai; Jėzus atsiunčia Šventąją Dvasią

E. Margytė dalinsi: Jėzus yra gyvas; Man gali padėti Dievas ir žmonės

D. Sabaliauskienė dalinasi: Jėzus pasiaukojo už mane. Didysis penktadienis;

Jėzus pasirodo mokiniams; Jėzus gyvas ir šiandien

I. Dovydauskienė dalinasi: Man gali padėti Dievas ir žmonės? (PPT)

I. Vaikūnaitė dalinasi: 

Pridedu filmuotą pamokos medžiagą. Ją reikia peržiūrėti taip:

1.kartu giedoti, 2. pasodinti sėklų, 3. atlikti maldos pratimą.

Priemonės: žemė, indas, sėklos

Prieš tai vaikai pažiūrėjo filmą apie Jėzų ir susipažino su Jėzaus kančios istorija.

1. Pirma dalis  2. Antra dalis 3. Trečia dalis

J. Bagdonavičienė dalinasi: Verbų sekmadinis

E. Margytė dalinasi: Didysis Ketvirtadienis (Jei mokiniai neturi pratybų sąsiuvinio namuose); Jėzus pasiaukojo už mane; Bažnyčia -gyva bendruomenė.

G. Dobikaltienė dalinasi: Kas yra Šeštinės?

E. Ivanauskienė dalinasi: Jėzaus žengimas į dangų

****

Mok.Rasos Arslan metodinė medžiaga:

Kaip minime Vėlinių diena? (skaidrės)

Kaip minime Vėlinių dieną? (pamokos planas)

Mok. Laimutės Kivitienės metodinė medžiaga:

Rojaus žlugimo istorija

Viena naktis Betliejuje

Jėzus pasišaukė 12 apaštalų

Jėzaus stebuklai

Man gali padėti žmonės ir Dievas

Paskutinė vakarienė ir Kristaus kančia


Mokytojų iniciatyvinės grupės idėjos pamokoms  su interaktyviaja lenta:

Apaštalų vardai (interaktyviai lentai)

Pasaulio sukūrimas (kartojimas)


Jėzus yra gyvas (pateiktis)

Dievo namai (planas, liturginiai reikmenys, pateiktis)


****

Pratybų turinys 1 kl

Gera sutikti naujų draugų

Dievo samprata

Pasaulio sukūrimo istorija

Žmogus- Dievo kūrinys

Dievas sukuria angelus

Dievas globoja pasaulį

Dievas – amžino gyvenimo šaltinis (Vėlinės)

Minime visus šventuosius

Nuopolio istorija ir Dievo pažadas

Apreiškimas Marijai

Kalėdos – Jėzaus atėjimas pas mus

Trys išminčiai, pasaulis lenkiasi Gelbėtojui

Jėzaus vaikystė

Jėzaus bičiuliai

Jėzus daro stebuklus

Jėzus gydo, maitina, guodžia, užtaria

Jėzus yra gerasis Ganytojas

Didysis ketvirtadienis

Jėzaus prisikėlimas – Velykos

Papildomas – Šeštinės

Sekminės

Dievo meilė ir bendrystė – Švč.Trejybė

Mokomės ne vien per pamokas

Šiemet išmokau daug gerų dalykų

Naudoti saltinia: https://www.flippity.net/qs.php?k=1o4WoUtEZb0Atzx96TdzJrDuVOHpGL311V2vj7SJgwc4