Katechetikos Centras

2017-05-04 d. Vilniaus Pilaitės gimnazijoje vyko vyko trumpojo vaizdo klipo konkursas (lietuvių k.) 7–10 kl. mokiniams „Jėzaus misija – mano misija“.

2017 m. gegužės 4 d. Vilniaus Pilaitės gimnazijoje vyko vyko trumpojo vaizdo klipo konkursas (lietuvių k.) 7–10 kl. mokiniams „Jėzaus misija – mano misija“.

Sveikiname konkurso laimėtojus: Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos komandą kartu su tikybos mokytoja S. Čepaite ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos komandą kartu su vyresniąja tikybos mokytoja R. Zašauskaite.

Dalijamės apdovanojimo akimirkomis.

[g-gallery gid=”686″]

2017-04-27 vyko Vilniaus raj. 9-10 klasių mokinių katalikų tikybos konkursas „Tiesa padarys jus laisvus” (Jn 8, 3)

2017-04-27 Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko Vilniaus r. katalikų tikybos konkursas 9–10 klasių mokiniams, skirtas Garbingojo Teofilio Matulionio beatifikacijai (lietuvių k.).

Konkurse dalyvavo 8 komandos. 1 vieta užėmė Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (tikybos vyr. mokytoja  Žaneta Jackevič). 2 vieta atiteko Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijai (tikybos vyr. mokytojas  Andžej Lukaševič). 3 vietos laimėtojai – Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija (tikybos vyr. mokytoja Anželika Kačkan).

Dalijamės renginio akimirkomis.

[g-gallery gid=”673″]

2017-04-22 vyko Sutvirtinamųjų popietė

Balandžio 22 d. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras visus arkivyskupijos sutvirtinamuosius pakvietė į popietę-susitikimą su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu.

Renginys prasidėjo šventosiomis mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kuriose dalyvavo apie 400 sutvirtinamųjų bei akcijos „Suk rankeną“ motociklininkai kartu su kunigu Egidijumi Kazlausku, giedojo Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vaikų ir jaunimo choras.

Po šventųjų mišių jaunimas su katechetais ir kunigais pajudėjo į Jėzuitų gimnaziją, kur J. Bosko parapijos kunigas A. Barelli kartu su animatoriais parengė aktyvių ir suburiančių užsiėmimų. Po judriųjų žaidimų jaunimas pasidalijo į grupeles ir vadovaujami katechetų bei kunigų rengė klausimus Vilniaus arkivyskupui Dievo gailestingumo, Sutvirtinimo sakramento, Vilniaus arkivyskupijos gyvenimo perspektyvų jaunimui ir kitomis temomis. Jo ekscelencija dalijosi savo tikėjimo liudijimu, jautriai ir aktualiai kalbėjo opiais jaunimui klausimais. Vėliau vyko Agapė šv. Teresės parapijos svečių namuose ir VAJC parengtas užsiėmimas „Jaunimo dienų“ tema.

Apie 21 val. visi rikiavosi dalyvauti Šviesos kelio eisenoje iš Aušros Vartų į Gailestingumo šventovę.

Dalijamės renginio akimirkomis.

[g-gallery gid=”650″]

2017-03-22 vyko viktorina 6 klasių mokiniams „Dekalogas ir Šventasis Raštas“

2017 m. kovo 22 d. 12 val. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre (Aušros vartų g. 12, Vilnius) įvyko viktorina 6 klasių mokiniams „Dekalogas ir Šventasis Raštas“ (lietuvių k.).

Viktorinoje dalyvavo septynių Vilniaus mokyklų komandos.

Skelbiame viktorinos laimėtojus:

III vietos laimėtojai: Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos komanda.

II vietos laimėtojai: Vilniaus „Spindulio“ progimnazija.

Viktorinos nugalėtojais tapo Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazijos šeštokai.

Dėkojame visiems dalyviams ir juos atlydėjusiems bei paruošusiems mokytojams!

[g-gallery gid=”625″]

2017-03-17–19 vyko tikybos mokytojų ir katechetų „Atsinaujinimo Šventojoje dvasioje“ programoje

Kovo 17-19 d. Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centras organizavo „Atsinaujinimo  Šventojoje dvasioje“ programą, kuri buvo skirta VA tikybos mokytojams ir katechetams. Šią programą inicijavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, atsiliepdamas į Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Evangelii Gaudium“, kuriame pabrėžiamos vartotojiško pasaulio pinklės, į kurias taip lengva pakliūti, kada tampame liguisti, paviršutiniški, užsisklendę, o vidinis gyvenimas apsiriboja vien savais interesais…

Atsinaujinimo Šventojoje dvasioje programoje dalyvavo apie 150 tikybos mokytojų ir katechetų iš Vilniaus arkivyskupijos. Taip buvo pirmoji – pavasario sesija, – skirta mokytojų evangelizacinės veiklos stiprinimui, tarpusavio išgyvenimų ir patirčių pasidalijimui. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, „atnaujintas susitikimas – su Dievo meile, virstančia laimės kupina draugyste, išlaisvina mus iš mūsų užsisklendusios sąmonės ir susitelkimo į save“.

Dalijamės akimirkomis iš susitikimo.

Dėkojame visiems dalyvavusiems, grupių moderatoriams, kuravusiems ir organizavusiems grupių diskusijas. Taip pat dėkojame nuotraukų autorei mokytojai Natalijai Sevostjanovienei.

[g-gallery gid=”576″]

2017-02-23 vyko katalikų tikybos mokytojų ir katechetų, dirbančių su spec. poreikius (klausos sutrikimą) turinčiais mokiniais, susitikimas

2017-02-23 15 val. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre įvyko katalikų tikybos mokytojų ir katechetų, dirbančių su specialiuosius poreikius (klausos sutrikimą) turinčiais mokiniais, susitikimas

Lektorės: Ilona Bliakevičienė, Aleksandra Luckevič.

Kviečiame susipažinti specialiosios katechezės programos pagrindais:

Specialioji katechezė. Programos pagrindai.

[g-gallery gid=”548″]