Katechetikos Centras

Sausio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Deveikienė Laima 1 d.

Šalkauskaitė Jolanta 8 d.

Česonis Edvardas 10 d.

Armalavičienė Asta 11 d.

Aušrotienė Indrė 12 d.

Šlepikienė Vaida 15 d.

Narkeliūnaitė  Sigita 16 d.

Didžiokas Petras 21 d.

Pileckas Gžegožas 25 d.

Rankelytė Kristina 28 d.

Pundziutė Rita 31 d.

SVEIKINAME!

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.

Mt 5, 3-9

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00