VAKC

Užsukite į Youtube kanalą ŠOK Į BATUS

Mieli kolegos, kviečiame pasidalinti šia informacija su savo mokiniais! 🙂  Trumpi video reportažai, skirti jaunimui, besiruošiančiam Sutvirtinimo sakramentui ir tiems, kurie …

RENGINIŲ KALENDORIUS

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!  Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo. VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai. Ps 96

Juškienė Inga 6 d.

Petrauskaitė Aurelija 13 d.

Remeikienė Rita 13 d.

Giedraitienė Vida 14 d.

S. Prakapavičiūtė Inga 14 d.

Kairaitytė Rimanta 16 d.

Paulina Kergytė 18 d.

Žukauskas Sigitas 19 d.

Čepaitė Sigutė 21 d.

Andriukaitis Nojus 22 d.

Bačiulienė Simona 26 d.

Kvedarienė Alvyda 27 d.

Dobikaltienė Genovaitė 29 d.

SVEIKINAME!

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00