Katechetikos Centras

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00

Rugsėjo mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Venclovaitė-Urbanienė Eglė  2 d.

Macijevska Marija 6 d.

Gedvidzienė Dalia 16 d.

Bartkus Tomas 17 d.

Augustinavičius Gintaras 18 d.

Zdanavičienė  Gitana 19 d.

Dmuchovskaja  Marina 21 d.

Zobarskaitė Jurgita 24 d.

Bortkevičienė Ilona 24 d.

SVEIKINAME!

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.

Mt 5, 3-9