VAKC

RENGINIŲ KALENDORIUS

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!  Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo. VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai. Ps 96

Deveikienė Laima 1 d.

Dorodko Liolia 2 d.

Spiridovič Lilia 8 d.

Šalkauskaitė Jolanta 8 d.

Markevič Artur Adam 9 d.

Šlavenec Valentina 9 d.

Guobienė Lina 11 d.

Klepka Magdalena 11 d.

Aušrotienė Indrė 12 d.

Šlepikienė Vaida 15 d.

Mačėnienė Aurika 16 d.

Narkeliūnaitė Sigita 16 d.

Gaudėšienė  Eugenija 18 d.

Didžiokas Petras 21 d.

Lapševič Romualda 21 d.

Pileckas Gžegožas 25 d.

Sabaliauskienė Dovilė 27 d.

Rankelytė Kristina 28 d.

Gervytė Danguolė 30 d.

 

SVEIKINAME!

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00