VAKC

Užsukite į Youtube kanalą ŠOK Į BATUS

Mieli kolegos, kviečiame pasidalinti šia informacija su savo mokiniais! 🙂  Trumpi video reportažai, skirti jaunimui, besiruošiančiam Sutvirtinimo sakramentui ir tiems, kurie …

RENGINIŲ KALENDORIUS

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!  Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo. VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai. Ps 96

Paškelevičienė  Rima 1 d.

Kun. Pūkas Vytautas  1 d.

Stukienė Danguolė 2 d.

Jasilionis Algis 3 d.

Mackevič  Inesa 8 d.

Paškovska Violeta 8 d.

Sevostjanovienė Natalija 9 d.

Afonina Nijolia 11 d.

Kaziukevičiūtė  Elena 13 d.

Buterlevičienė Laura 17 d.

Januškevičienė Daiva 18 d.

Kratkovskaja Liucija 19 d.

Maciulevičienė Natalija 20 d.

Jakusevičiūtė Alma 22 d.

Kuklienė Raimonda 23 d.

Sobol  Danuta 23 d.

Leuto Alicija 26 d.

Urbonienė Audronė 26 d.

Zločevska Ana 27 d.

Rimeikienė Janina 28 d.

SVEIKINAME!

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00