Katechetikos Centras

Birželio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Paškelevičienė  Rima 1 d.

Pūkas Vytautas  1 d.

Jasilionis Algis 3 d.

Kelpšaitė Gretė 8 d.

Sevostjanovienė Natalija 9 d.

Kaziukevičiūtė Elena 13 d.

Buterlevičienė Laura 17 d.

Januškevičienė Daiva 18 d.

Maciulevičienė  Natalija 20 d.

Žižiūnaitė Daiva 20 d.

Kuklienė Raimonda 23 d.

Keinienė Daumantė 25 d.

Urbonienė Audronė 26 d.

Leuto Alicija 26 d.

Rimeikienė Janina 28 d.

SVEIKINAME!

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.

Mt 5, 3-9

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00