VAKC

Užsukite į Youtube kanalą ŠOK Į BATUS

Mieli kolegos, kviečiame pasidalinti šia informacija su savo mokiniais! 🙂  Trumpi video reportažai, skirti jaunimui, besiruošiančiam Sutvirtinimo sakramentui ir tiems, kurie …

RENGINIŲ KALENDORIUS

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!  Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo. VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai. Ps 96

Venclovaitė-Urbanienė Eglė 2 d.

Uždalevič Veronika 5 d.

Mačionienė Daiva 6 d.

Buinicka Valerija 11 d.

Bušniauskienė Eugenija 11 d.

Butrimovič Jadvyga 15 d.

Gedvidzienė Dalia 16 d.

Bartkus Tomas 17 d.

Zdanavičienė Gitana 19 d.

Dmuchovskaja Marina 21 d.

Česonienė Marijona 23 d.

Diugevič Irena 24 d.

Zobarskaitė Jurgita 24 d.

Gvazdaitytė Rita 25 d.

Kvidzinska Lucyna Teresa 28 d.

SVEIKINAME!

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00