VAKC

Dokumentai

Dokumentai, reglamentuojanys katalikų tikybos mokymą mokyklose: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (31 straipsnis apie tikybos mokymą švietimo įstaigose) Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos...

Skaityti plačiau

RENGINIŲ KALENDORIUS

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!  Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo. VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai. Ps 96

Aldona Balsienė 4 d.

Irma Karvelytė-Stankevič 8 d.

Ana Gricevič 14 d.

Birutė Lukšytė 15 d.

Ses. Monika Agniežka Paružynska 16 d.

Danuta Tomaševič 16 d.

Laimutė Kivitienė 20 d.

kun. Algimantas Gudaitis SJ 23 d.

Dalia Dambrauskaitė 24 d.

Gediminas Grigaliūnas 24 d.

Kristina Ivanova 26 d.

Kristina Grelecka 27 d.

Giedra Umbražiūnienė 27 d.

Janina Mozol 29 d.

SVEIKINAME!

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00