Katechetikos Centras

Spalis – misijų mėnuo, o spalio 18 d. minėsime Pasaulinę misijų dieną.

Dėkojame Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos klebonui A. Barelli ir tikybos mokytojai L. Kivitienei už parengtą medžiagą tikybos pamokoms:https://drive.google.com/file/d/1LbhtIcwN7V2mzJyxy2aXmLYiM4DPuttG/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1mMAogJMj8SzA11t4oANLckgw0tKANz94/view?usp=sharing VA katechetikos centre yra plakatų, skirtų misijų mėnesiui, juos galite paimti…

Katalikų tikybos programos projekto išbandymas

Mieli kolegos,  rugsėjo 3 d. ir rugsėjo 9 d. vyko Katalikų tikybos programos atnaujinimo projekto pristatymai.  (Pristatymo vaizdo įrašas 09-03 d.) 2020 09 09 pristatymo vaizdo įrašas (pakartotinis)   Susipažinimui Dorinio ugdymo bendrosios programos projektas…

RENGINIŲ KALENDORIUS

Rugsėjo mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Venclovaitė-Urbanienė Eglė  2 d.

Uždalevič Veronika 5 d.

Mačionienė Daiva 6 d.

Bušniauskienė Eugenija 11 d.

Butrimovič  Jadvyga 15 d.

Gedvidzienė Dalia 16 d.

 Bartkus Tomas 17 d.

Zdanavičienė Gitana 19 d.

Dmuchovskaja Marina 21 d.

Česonienė Marijona 23 d.

Diugevič Irena 24 d.

Zobarskaitė Jurgita 24 d.

Kvidzinska Lucyna Teresa 28 d.

SVEIKINAME!

Visa širdimi tavęs ieškau, neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.
Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau.
Būk pašlovintas, VIEŠPATIE; išmokyk mane savo įstatų.
Kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus
 Džiaugiuosi tavo kelio įsakais,lygiai kaip visais turtais.
Ps 119

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00