Katechetikos Centras

Laisvos darbo vietos

Įsidarbinant būtina turėti VAKC pažymą, kad neturite kliūčių gauti Kanoninio siuntimo.  Daugiau informacijos dėl įsidarbinimo: religinisugdymas.vakc@gmail.com ; tel. 864790189 Kanoninio siuntimo išdavimo ir sustabdymo tvarka Vilniaus arkivyskupijoje    Vilniaus r. Nemenčinės…

RENGINIŲ KALENDORIUS

Liepos ir rugpjūčio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Gricevičienė Gražina 3 d.

Margytė Erika 5 d.

Jakučionienė Lina 5 d.

Skulskienė Jolanta 6 d.

Bareikienė Jurgita 10 d.

Pranskūnaitė Laima 10 d.

Zvereva Jekaterina 18 d.

Kerulytė Ramunė 24 d.

Stramkauskienė Dalia 27 d.

Vitėnas Darius 27 d.

Uždavinytė Ana 28 d.

Graščenko Elena 30 d.

Laurinavičienė Angelė 31 d.

Černienė Elena 7 d.

Dailydienė Viktorija 12 d.

Baublytė Jurgita 12 d.

DusevičiusVidas 18 d.

Šalkauskienė Rūta 19 d.

Jokimaitytė Danutė 20 d.

Stulgaitytė Birutė 21 d.

Laurinavičius Egidijus 24 d.

Vaškevičienė Rasuolė Tatjana 24 d.

Keršytė Loreta 26 d.

Lapinskienė Zita 26 d.

SVEIKINAME!

Visa širdimi tavęs ieškau, neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.
Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau.
Būk pašlovintas, VIEŠPATIE; išmokyk mane savo įstatų.
Kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus
 Džiaugiuosi tavo kelio įsakais,lygiai kaip visais turtais.
Ps 119

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00