Katechetikos Centras

VAKC darbo laikas

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras linki Palaimintų Naujųjų Metų!Informuojame, kad centras dirba darbo dienomis ir priima lankytojus suderinus atvykimo laiką telefonu:+370 670 21492.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Sausio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Deveikienė Laima 1 d.

Šalkauskaitė Jolanta 8 d.

Markevič Artur Adam 9 d.

Šlavenec Valentina 9 d.

Armalavičienė Asta 11 d.

Guobienė  Lina 11 d.

Aušrotienė Indrė 12 d.

Šlepikienė Vaida 15 d.

Mačėnienė Aurika 16 d.

Narkeliūnaitė  Sigita 16 d.

Didžiokas  Petras 21 d.

Pileckas Gžegožas 25 d.

Sabaliauskienė Dovilė 27 d.

Rankelytė Kristina 28 d.

Gervytė Danguolė 30 d.

Pundziutė Rita 31 d.

SVEIKINAME!

Visa širdimi tavęs ieškau, neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.
Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau.
Būk pašlovintas, VIEŠPATIE; išmokyk mane savo įstatų.
Kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus
 Džiaugiuosi tavo kelio įsakais,lygiai kaip visais turtais.
Ps 119

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00