VAKC

Užsukite į Youtube kanalą ŠOK Į BATUS

Mieli kolegos, kviečiame pasidalinti šia informacija su savo mokiniais! 🙂  Trumpi video reportažai, skirti jaunimui, besiruošiančiam Sutvirtinimo sakramentui ir tiems, kurie …

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!  Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo. VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai. Ps 96

Kubertavičienė Rasa 1 d.

Jonikaitė Irena 4 d.

Kovalevskienė Asta 4 d.

Vaitkuvienė Jūratė 4 d.

Pirmaitienė Gražina 6 d.

Kosulienė  Elena 7 d.

Palilionė  Monika 10 d.

Jachimovič  Birutė 12 d.

Kiseliova Alina 12 d.

Koirovič Viktorija 13 d.

Šiaučiulienė Regina 17 d.

Kun. Makut Juzef 19 d.

Špukaitė Marija Jūratė 20 d.

Jankauskienė Violeta 21 d.

Kazakevičienė Laima  21 d.

Skukauskaitė  Aistė 21 d.

Šidlauskas Ernestas 21 d.

Lastakauskienė Agnė 23 d.

Mazur Nijolia 24 d.

Malinovska Gražina  26 d.

Oginskienė Ema 27  d.

Balevičiūtė Dalia 28 d.

Biktimirovaitė  Jurgita 29 d.

Vagrys Algirdas 31 d.

SVEIKINAME!

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00