Katechetikos Centras

Anketos Kanoniniam siuntimui gauti (2020)

Priedas Nr. 1 Anketa tikybos mokytojams Kanoniniam siuntimui gauti įsidarbinantiems naujoje švietimo įstaigojeParsisiųsti Priedas Nr. 2 Anketa tikybos mokytojams Kanoniniams siuntimui gauti 1 - 3 metamsParsisiųsti Priedas Nr.3 Anketa tikybos…

Sekmadienio Dievo Žodžio aiškinimas vaikams

Kun. A. Barelli SDB: Šeštinių pamokslas vaikams Kun. A. Barelli SDB: VI Velykų sekmadienis. Pamokslas vaikams. Kun. A. Barelli SDB: V Velykų sekmadienis. Pamokslas vaikams. Kun. A. Barelli SDB: IV…

Gegužės mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Skrodenytė  Lina 3 d.

Juškienė Inga 6  d.

Gornatkevičė Nijolė 12 d.

Petrauskaitė Aurelija 13 d.

Remeikienė Rita 13 d.

Giedraitienė  Vida  14 d.

Prakapavičiūtė Inga 14 d.

Kalendrienė Daiva 15 d.

Dovydaitienė Daiva 16 d.

Kairaitytė Rimanta 16 d.

Kergytė Paulina 18 d.

Saveikytė Asta 19 d.             

Žukauskas Sigitas 19 d.

Čepaitė  Sigutė 21 d.

Stankevič Regina 21 d.

Andriukaitis Nojus 22 d.

Bačiulienė Simona 26 d.

Kvedarienė Alvyda 27 d.

Dobikaltienė  Genovaitė 29 d.

SVEIKINAME!

Visa širdimi tavęs ieškau, neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.
Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau.
Būk pašlovintas, VIEŠPATIE; išmokyk mane savo įstatų.
Kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus
 Džiaugiuosi tavo kelio įsakais,lygiai kaip visais turtais.
Ps 119

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00