VAKC

Spalis – Ypatingas misijų mėnuo

SVETAINĖ skirta Misijų mėnesiui Kvieskime visus šiemet švęsti YPATINGĄJĮ MISIJŲ MĖNESĮ. Kiekvienas iš mūsų esame misionierius! „Misionieriams ir misionierėms, taip pat visiems tiems, …

Kviečiame dalyvauti Misijinėje akcijoje

1. DALYVAVIMAS MISIJINĖS AKCIJOS ORGANIZAVIME 1.1. Kviečiame mokytojus ar katechetus drauge su savo ugdytiniais organizuoti daiktų, skirtų Loterijai, rinkimą. Daiktų rinkimo akcijoje gali dalyvauti …

RENGINIŲ KALENDORIUS

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!  Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo. VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai. Ps 96

Neverdauskaitė Rūta 9 d.

Venckevič Irena 14 d.

Trimakienė Adelė 15 d.

kun. Piotr Stroceń 18 d.

Fominaitė Dovilė 23 d.

Gauryliutė -Sireikienė Aušra  23 d.

Žižienė Violeta 24 d.

Voitonis Ana 25 d.

Ivanauskienė Eglė 26 d.

Žiūraitė Ieva 26 d.

Mališauskas Julius 30 d. 

SVEIKINAME!

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00