Katechetikos Centras

Rugsėjo mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Venclovaitė-Urbanienė Eglė  2 d.

Bušniauskienė  Eugenija 11 d.

Butrimovič  Jadvyga 15 d.

Gedvidzienė  Dalia 16

Bartkus  Tomas 17 d.

Zdanavičienė Gitana 19 d.

Dmuchovskaja Marina 21 d.

Česonienė Marijona  23 d.

Česonienė Marijona 23 d.

Zobarskaitė Jurgita 24 d.

Gvazdaitytė Rita 25 d.

SVEIKINAME!

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.

Mt 5, 3-9

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00