Katechetikos Centras

Spalio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Puodžiukaitė Irena 9 d.

Pabon Rūta 9 d.

Kačkan Anželika 11 d.

Venckevič Irena 14 d.

Trimakienė Adelė 15 d.

Gauryliutė -Sireikienė Aušra 23 d.

Sinkevičienė Dovilė 23 d.

Žižienė Violeta 24 d.

Levandauskienė Milda 25 d.

Voitonis Ana 25 d.

Ivanauskienė Eglė  26 d.

Jonutaitienė Ieva 26 d.

Mališauskas Julius 30 d.

SVEIKINAME!

Visa širdimi tavęs ieškau, neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų.
Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau.
Būk pašlovintas, VIEŠPATIE; išmokyk mane savo įstatų.
Kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus
 Džiaugiuosi tavo kelio įsakais,lygiai kaip visais turtais.
Ps 119

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00