VAKC

RENGINIŲ KALENDORIUS

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę, visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI! Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą, kasdien skelbkite jo išganymą!  Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja; jūra ir visa, kas joje, teūžia!Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs! Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo. VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –nes jis ateina valdyti žemės. Teisiai jis valdys pasaulį ir jo tautas – ištikimai. Ps 96

Savickij Aleksandr 1 d.

Subačius Darius 3 d.

Kun. Sadauskas SJ Vytautas  7 d.

Lukaševič Andžej 12 d.

Urbonienė Dalė 12 d.

Barisevičienė  Jovita 13 d.

Gaižutytė  Sandra  15 d.

Liubčenko Jelena 16 d.

Biveinis  Vilius 19 d.

Marcinkevič Renata 20 d.

Naglinskienė Diana 25 d.

Bruzgienė Dana 27 d.

 

SVEIKINAME!

KONTAKTAI

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00