Katechetikos Centras

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS

Adresas: Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303

Įm. kodas: 300521472; PVM mokėtojo kodas: LT 100006365010

SEB bankas LT 18 7044 0600 0776 9668

Tel.: +370 5 212 5077 | Mob. tel.: +370 670 21492

El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com

Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00

Gruodžio mėnesį gimtadienius švenčia šie tikybos mokytojai:

Savickij Aleksandr 1 d.

Subačius Darius 3 d.

Kun. Sadauskas SJ  Vytautas  7 d.

Lukaševič Andžej 12 d.

Urbonienė Dalė 12 d.

Barisevičienė Jovita 13 d.

Gaižutytė – Jasponienė Sandra 15 d.

Chvoinicka Violeta 16 d.

Liubčenko Jelena 16 d.

Petraškaitė  Ona 17 d.

Gulbicka Ana 18 d.

Biveinis  Vilius 19 d.

Marcinkevič Renata 20 d.

Driukienė Jolanta 20 d.

Naglinskienė  Diana 25 d.

Bruzgienė  Dana 27 d.

SVEIKINAME!

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.

Mt 5, 3-9